2006-02-08

Bilden togs 1935 när konsum byggdes vid Storgatan

 

Detektivarbetet efter uppgifter om ett gammalt fotografi har sysselsatt många. Det blev genast ett stort intresse när Tranås-Posten den 21 december publicerade ett gammalt foto med byggnadsarbetare.
Av Jan Larsson i Tranås har vi fått låna den övre bilden och den rätar ut ett frågetecken? Var bilden var tagen och vilken byggnad som uppfördes.
Det var Konsums nybyggnation vid Storgatan 26 och årtalet är 1935.

Namnuppgifter om personerna på bilden:
1) Edgar Ljungholm, murare
5) Folke Johansson, murare
7) Hellberg?
9) Sixten Nöjd, murare/snickare
10) Erik Samuelsson, grovarb.
13) Vaifrid Karlsson, murare
15) SvenAndersson, murare
16) Thure “Lord” Karlsson, rörm.
19) Anders Pettersson, rörmontör
21) Evert Rehn, rörmontör
22) Arvid Jacobsson, snickare
25) Herman Thor, elektriker
26) Henning Rundkvist, elektrik.
27) Elon Jonsson, elektriker
29) Gustaf Lif, rörmontör
32) Hilmer Hultman, murare
40) Sven Lund
41) Gunnar Kimgård
42) Johansson, verkmästare
43) Gustafsson
45) Gunnar Ring, murare
48) Georg Lund
49) Erik Larsson, järnarbetaie
50) J.H (Johan Henrik) Larsson,
byggmästare
51) Lund, sekreterare

I rubriken borde vi kanske skrivit “gamla Konsum” för att yngre tranåsbor inte skall förväxla det med nuvarande Konsum (Coop) vid södra delen av Storgatan.
Den här fastigheten, som ses på bilden, är densamma som i dag inrymmer bland annat JC och Gary. Vi undrade också över om någon kände igen några av personerna på bilden när vi publicerade den första gången. Jo, det var mer än en som kände igen en del av byggfolket. Den 4 januari presenterade vi därför de namnuppgifter som inkommit.
För att nu sätta punkt i detta efterforskningsarbete publicerar vi bilden och skissen ytterligare en gång med de uppgifter som läsekretsen har hjälpt oss få fram.
Bilden såg dagens ljus igen i samband med en PRO-cirkel i höstas Så var det när jag växte upp i Tranås, dit en av deltagarna tog med sig bilden för att få fram lite mera fakta.
Med TP-läsarnas hjälp har en del frågor runt bilden nu fått sina svar, även om samtliga på fotografiet inte har identifierats.
Framöver kommer TP att publicera ytterligare gamla bilder från byggarbetsplatser och företag.

Här är bygget från en annan vinkel.

 

Den här bilden såg dagens ljus igen i samband med en PRO-cirkel i höstas “Så var det när jag växte upp i Tranås”, dit en av deltagarna tog med sig bilden för att få fram lite mera fakta.

 

Siffrorna refererar till personerna på ovanstående fotografi.


TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG. De många uppskattade berättelserna från förr finns nu inlagda på en speciell länksida. KLICKA HÄR.


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com