2007-03-21

 

De har satt Tranås butiker på kartan

Två ABF-cirklar inom PRO hade i förra veckan en festlig avslutning. Under tio tillfällen har de hjälpsts åt med att kartlägga 100-tals butiker på Storgatan med omnejd mellan 1930 till 1970. Något som resulterat i en stor karta där butikerna finns utmärkta. Kartan kommer att placeras på Stadsbiblioteket till allmänhetens nytta och nöje. (Foto Fredrik Söderholm)

 

Under 10 tillfällen har deltagare från två ABF-cirklar inom PRO träffats för att kartlägga gamla butiker som fanns i centrala Tranås mellan 1930 - 1970. I förra veckan var det kursavslutning och de flitiga medlemmarna har kartlagt över 100 butiker, matställen, kiosker med mera som så småningom ska komma allmänheten till nytta och nöje.

Det är butiker som låg främst på Storgatan, men också Nygatan och Ågatan som ett 20-tal kursdeltagare har hjälpts åt med att kartlägga.Genom att diskutera med varandra och tagit kontakt med bekanta och inte minst kursdeltagare Inger Johansson Bjällqvists telefonkataloger från 1940-talet har deltagarna hjälpts åt med den gedigna kulturinsatsen.

“Uppfinnare” Jörgen Wågenberg, även han kursdeltagare, har tillverkat en stor tavla av aluminiumplåt med en karta över centrala Tranås. Här kommer det inom en snar framtid bli möjligt att kunna trycka på en knapp på sidan av tavlan där den aktuella butikens namn står och då
kommer en lysdiod att lysa på kartan så att man ser var
den låg.

Tavlan kommer att placeras på Tranås Stadsbibliotek och
här kommer det också att finnas en inplastad mapp som kommer att inrymma ytterligare affärer inom olika branscher under dessa år och där det också står lite mer att läsa om de olika butikerna.

Tilläggas skall att Lasse Friberg, också han kursdeltagare, hjälpt till med tillverkningen av den gedigna kartan där 110 olika butiker kommer att finnas utmärkta. Och att det är kulturnämnden som har sponsrat materialet.

Kursdeltagarna berättar att de haft mycket roligt under kursens gång och att många gamla minnen väckts till liv.
Kursledare Bevan Berthelsen berättar att grunden till deras arbete har de fått från en artikelserie som TP hade 1990 där redaktionen efterlyste gamla butiker i centrala Tranås.

- Vi efterlyser fortfarande korta historier om butikerna från allmänheten. Så är det någon som minns något är det bara att höra av sig till någon av oss, avslutar Berthelsen.

ANN-CHRISTIN
ANTONSSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com